Rectes i Angles Pàg. 3

   
SISTEMA SEXAGESIMAL

Vueltas y grados

Grados y vueltas

Grados, minutos,.

Graus,minuts, 1

Grados,min, 2.

¿Te atreves?

EL TRASNPORTADOR I MEDICIÓ D'ANGLES

Su medida 1

Su medida 2

 

 

 

El transportador

Medimos 1

Medimos 2

Medimos 4

Medimos 4

Medimos 5

Medimos 6

Medimos 7

 

Quant medeix ?

¿Cuànto miden?

Aproxima 1

Aproxima 2