Rectes i Angles Pàg. 2

     
ANGLES

Los ángulos 1

Angulos 2

Recull angles aguts

Suma o resta ángulos

Reconócelos

Angles (english)

Conduce el topo

El camaleó

Atrapa les mosques

Calcula l'angle

Calcula lo que mide 1

Calcula lo que mide 2

Clasifica ángulos 1

Clasifica ángulos 2

Clasifica ángulos 3

Clasifica ángulos 4

Clasifica ángulos 5

Clasifica ángulos 6

EL TRASNPORTADOR I MEDICIÓ D'ANGLES

Su medida 1

Su medida 2

 

 

Quant medeix ?

¿Cuànto miden?

Medimos 1

Medimos 2

Medimos 4

Medimos 4

Aproxima

El transportador