Rectes i Angles

Pàg. 2

   
ELS ANGLES - CLASSIFICACIÓ - COMPLEMANTARI i SUPLEMENTARI

Los ángulos

Los ángulos 2

Reconócelos

Recull angles aguts

 

 

Clasifica ángulos 1

Clasifica ángulos 2

Clasifica ángulos 3

Clasifica ángulos 4

 

 

Clasifica ángulos 7

Clasifica ángulos 8

 

 

 

Complementari i sup..

Complementario, sup..

Types of angles

Complementary...1

Complementary...2

Complementario

Angles 1(english)

Angles 2 (english)