Rectes i Angles

Pàg. 1

   
LÍNEAS - CLASSES DE LÍNIES I RECTES

Líneas

Clases de líneas

Identifica rectas

 

 

Perpendicular/paralela

RECTES I ANGLES

Rectes i angles 1

Rectes i angles 2

Rectes i angles 3

 

 

 

Rectas y ángulos 1

Rectas y ángulos 2

Rectas y ángulos 3

Rectas y ángulos 4

Rectas y àngulos 5

Rectas y ángulos 6

Rectas y ángulos 7

Rectas y ángulos 8

Rectas y ángulos 9

Rectas y ángulos 10

 

Conceptos claros