MULTIPLICACIÓ

Pàg: 4

   
PRACTIQUEM LES TAULES DE MULTIPLICAR

Practica tablas 1

Practica taules 2

Practica tablas 3

Practica tablas 4

Practica tablas 5

Practica tablas 6

Practica tablas 7

Practica tablas 8

 

 

 

 

Carrera de cotxes

Fes el monstre

Fes el robot

Indica el resultat

 

Contra el reloj

Une múltiplos de..

Come múltiplos

   

El ahorcado

Calcula el factor