MULTIPLICACIÓ

Pàg: 4

   
PRACTIQUEM LES TAULES DE MULTIPLICAR

Practica tablas 1

Practica taules 2

Practica tablas 3

Practica tablas 4

Practica tablas 5

Practica tablas 6

Une múltiplos de..

Come múltiplos

Contra el reloj

 

 

 

Carrera de cotxes

Fes el monstre

Fes el robot

Indica el resultat

 

 

       

El ahorcado

Calcula el factor