MULTIPLICACIONS

Pàg: 2

     
LES TAULES - PRACTICA LES TAULES

Taula del 2

Taula del 3

Taula del 4

Taula del 5

Taula del 6

Taula del 7

Taula del 8

Taula del 9

Totes

Totes, completant

Multiplica ràpid

Corta la respuesta

Una xifra per una xifra

Dues xifres per una

Tres xifres per una

Calcula el factor

 

 

Practica 1

Practica 2