MULTIPLICACIÓ

Pàg: 6

   
MULTIPLICAR PER UNITAT SEGUIDA DE ZEROS - DECIMALS

Multiplica 1

Multiplica 2

Per 10, 100, 200..

Por 10, 100, 200..

Con decimales

Amb decimals

APRENENTATGES i TRUCS

Multiplica por 0,5

Por 25, 50, 250,..

Por 11 y por 12

Por 1,5 y por 1,25

 

Multiplicar por 5

Practica trucos

 

   

Multiplicar per 9

Multiplicar por 9