MULTIPLICACIONS

Pàg: 1

LA MULTIPLICACIÓ - CONCEPTE - INICIACIÓ - DOBLE - MITAD - TRIPLE

Què és multiplicar?

Multiplica con bolas

Inicio a multiplicar

Multiplicar es divino

 

 

La multiplicación 1

Las multiplicación 2

La multiplicación 3

La multiplicación 4

La multiplicación 5

 

Fes el doble

Doble i meitat 1

Doble, meitat 2

Doble y mitad 3

Doble, mitad,...4

El triple

Doble, triple

Doble, mitad, cuarto

 

Inicia a multiplicar