PER IMPRIMIR

Comprensió en català

           

 

COMPRENSIÓ LECTORA

Comprensió EI- 1

Comprensió CI -1

Preg. explícites CI

 

 

 

Patrulla canina CM

Comprensió CM

Comprensió:4rt - I

Comprensió:4rt - II

Comprensió CS 1

Comprensió CS 2

CATALÀ DE 1r

El cabàs de 1r curs

Rodolins:memoritzar

Lectura de lletres

 

   

PER TREBALLAR EL VOCABULARI

Vocabulari

La casa, amb text

El parc, amb text

La ciutat, amb text

El mercat, amb text

Els oficis, amb text

 

La casa, mut

El parc, mut

La ciutat, mut

El mercat, mut

Els oficis, mut