Numeració

pàg: 5

   
Activitats flash ORDENA

Ordena números 1

Ordena números 2

Ordena números 3

Ordena números 4

Ordena números 5

Ordena números 6

Ordena números 7

Ordena números 8

Ordena números 9

Ordena números 10

Ordena números 11

Ordena números 12

Ordena números 13

Lee, ordena, escribe

 

 

 

 

Activitats flash UNITATS, DESENES ... - VALOR DE LA XIFRA - ÀBAC-

Descompón

Valor de las cifras..1

Valor de las cifras...2

Unitats,desenes,...

Unidades,decenas,..

Unitat i desenes

Representa el número

Representa el número

Quin número és?

¿Qué número es? 1

¿Qué número es? 2

Escribe y representa