Numeració

pàg: 1

 
ELS NOMBRES - ESCRIURE NOMBRES

Los números 1

Los números 2

Los números 3

Los números 4

Los números 5

Numeración

Escriu els nombres

Escribe números 1

Escribe números 2

Escribe números 3

Escribe números 4

Escribe números 5

Lee, identifica 1

Lee, identifica 2

Lee, identifica 3

Lee y escribe 1

Lee y escribe 2

Lee y escribe 3

Números de 3 cifras 1

Números de 3 cifras 2

Números de 3 xifres 3

Números de 4 cifras

 

Números y cantidades