NEOLÍTIC

COM EREN

Els éssers humans, que durant dos milions d’anys havien viscut de la caça i la recol·lecció, van adoptar l’agricultura i la ramaderia com a fonts de subsistència i van començar a explotar espècies domesticades a l’Orient Mitjà a partir del 8.000 aC. Van aparèixer els poblats estables i les primeres explotacions mineres i es va generalitzar l’ús de la ceràmica.

 

ON

VIVIEN

La civilització neolítica es va extendre per tota la regió des de la vall del Nil i el Mediterrani oriental, incloent Síria i l'Iraq. Van descobrir l'agricultura que els va permetre viure en un lloc, sense haver de desplaçar-se per trobar menjar. La domesticació dels animals va ser una gran ajuda per obtenir molts productes per sobreviure (pell, carn..)És aleshores quan aparèixen els primers poblats.Primer es van instal·lar en petits poblats que donarien lloc al naixement de veritables ciutats.

COM VIVIEN

Els grups humans van continuar portant una vida nòmada a la recerca de noves pastures. En canvi, els grups sedentaris practicaven una agricultura de tipus itinerant. Els humans van ser capaços de plantar llavors en terrenys adequats i també de capturar animals.
Es van haver d'organitzar residències permanents per emmagatzemar les collites i les eines: aixades, pals de cavar, morters, recipients per les llavors i els fruits etc Els camperols necessitaven recipients per guardar gra, aliments, aigua, etc.
Les primeres peces de ceràmica estaven fetes a mà, més endavant es va inventar el torn del ceramista. L'aprofitament de l'energia animal, la navegació a vela i el descobriment de la roda, són també conquestes del neolític.

EINES

Les armes del neolític es destaquen de les del paleolític perquè son més polides.
En l'agricultura, apareix la falç, feta de fusta per tallar blat.

Per treballar en les diverses activitats es mostra la necessitat de l'ús de diferents eines, com les arades, pales, aixades, etc., primerament de fusta o pedra, però després (quan hi havia l'oportunitat) de coure o ferro, com sistemes de regar camps i de transport.

 

PER SABER MÉS