MONUMENTS PREHISTÒRICS

 

DOLMEN

Sovint en un dolmen mateix hi havia dintre nombrosos cadàvers.
Podem calcular que els dòlmens tenen uns cinc mil anys.El dolmen és format per dos grans blocs de pedra clavats verticalment a terra hi ha un altre bloc col·locat damunt, horitzontalment.

MENHIR

Un menhir és un monument prehistòric, megalític, que es limita a una gran pedra dreta, plantada a terra.És un monument de pedra alt, vertical. Els menhirs es poden trobar sols o en grups. A vegades es troben menhirs l'un al costat de l'altre, formant alineaments.

CROMLEC

És un cercle de monòlits. En els dels Països Catalans les pedres són sense treballar, no gaire grosses, i sovint encerclen dòlmens i tombes megalítiques.

NAVETA

És una construcció prehistòrica . La seva funció era com a tomba col·lectiva i estava construïda amb grans pedres, és a dir, col·locades en sec, sense ciment ni argamassa.

TALAIOT

Un talaiot és un monument prehistòric, consistent en grans apilaments de pedres, de 3 a 6 metres d'alçada. Se'n troben amb certa freqüència a les illes de Mallorca i Menorca.

PER SABER MÉS