ESCRIPTORS

Els alumnes de 6è de l'Escola Diputació de Barcelona han realitzat aquest treball. Han escollit alguns escriptors importants. Han cercat la informació biogràfica, han fet el resum d'ella i finalment han realitzat una presentació amb el programa OpenOffice Impress

Aquí presentem el treball en format flash (sense les transicions i animacions)

ANA MARÍA MATUTE

EMILI TEIXIDOR

JULIO VERNE

MERCÈ RODOREDA

HANS CHRISTIAN ANDERSEN

JOAN PERUCHO

GANNI RODARI

GLORIA FUERTES

PERE CALDERS

GERMANS GRIMM

JULIO CORTÁZAR

QUIM MONZÓ

JORDI COCA

ROAD DAHL

EDGAR ALLAN POE

RAMON LLULL

CHARLES PERRAULT

OSCAR WILDE

JESÚS MONCADA

ROCÍO CUMPLIDO

VICENÇ PAGÈS

JOAN DE LA FONTAINE

EULÀLIA CANAL