VALORS

pàg. 5

   

Ajudem al necessitat ...?

Ens ajudem ?

Treball col·laboratiu

Valor de l'esforç

Superació de les dificultats

Respectem els altres

El valor de la lectura

No donis importància a les aparences

Tria el teu propi destí