VALORS

pàg. 4

   

El color de la maldad

Humilitat contra arrogància

Els nostres actes tenen conseqüències

Pensar antes de actuar

Controlamos las emociones

Testigos silenciosos

Ajudar els altres

Optimisme, alegria, actitut positiva...

Prejudicis, estereotips...