PROGRAMES

PÀG. 1

         
PROGRAMES PER BAIXAR, INSTAL·LAR I TREBALLAR AMB ELS ALUMNES

Celestia

Google Earth

Stellarium

Moonphase

Libre Office

Open Ofice- Kids

100 probl. Powerpoint

La decena

Geogebra

Audacity

Cool Edit

Activitats educatives

PROGRAMES PER GENERAR RECURSOS: TEST, QUADERNS, PRESENTACIONS.....

Fes Quaderns virtuals

18 herramientas TIC

Fes WebQuest 1

Fes Puzzles

Fes Edi Lim

Fes Hot Potatoes

Genera gràfiques

Fes mapes geogràfics

Crea els teus mapes

Fes murals digitals

Fes Presentacions 1

Fes Presentacions 2