PER IMPRIMIR

Matemàtiques pàg.1

         
MATEMÀTIQUES: GENERADORS i FITXES - TOTS EL CICLES

Genera sumas, restas

Genera multiplicación

Recursos para el aula

Fichas de operaciones

Problemas por ciclos

Sectoe matemática

 

Genera laberints

Laberints

Genera Sudokus

Fichas de series

 

MATEMÀTIQUES: FITXES EN PDF PER A CICLE INICIAL

El cabàs de 1r

El cabàs de 2n

       
MATEMÁTICAS: FICHAS EN PDF PARA CICLO INICIAL

 

Taller problemas 1º

Problemas de 1º

Problemas C.I.

 

Problema cálculo C.I.