PER IMPRIMIR

Ed. INFANTIL pàg.1

           

 

Fotocopiables EI-CI

L'abecedari 1

L'abecedari 2

Letras

Lectoescrit: Vocales

Habilidades básicas 1

Habilidades básicas 2

Habilidades básicas 3

Habilidades básicas 4

 

 

 

Genera fitxa grafisme

Lectoescritura

Fichas variadas

Grafomotricitat 1

Grafomotricitat 2

Números 0 al 9 (pdf)

Números para pintar

 

El libro del otoño