MÚSICA: llenguatge

pàg. 1

 

 

 

LES NOTES - EL COMPÀS - LA PARTITURA

Les notes 1

Les notes 2

 

 

L'edifici de les notes

Pentagrama,espacios..

Aprendre música

Aprendo música

Llenguage musical

 

 

 

Dictado sonoro

Reconoce notas 1

Reconoce notas 2

Reconoce notas 3

Reconoce notas 5

Reconoce notas 6

Posa els signes 1

Posa els signes 2

¿Son signos musicales?

La partitura: Elements

Compás 6/8

Lectura de notas (pdf)