REPRODUCCIÓ:

pàg. 1

 
ELS APARELLS REPRODUCTORS

Ap. reproductors 1

Ap. reproductors 2

Ap. reproductors 3

Ap. reproductors 4

Ap. reproductors 5

 

Ap. reproductores 1

Ap. reproductores 2

Ap. reproductores 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracteres sexuales

 

 

 

 

La genética