ECOLOGIA

pàg. 3

 
RECICLATGE - CONSUM RESPONSABLE

Envàs, on vas ?

El reciclaje

Mi basura: un tesoro

¿Dónde lo tiro?

El ciclo del papel

Una incineradora

Consumo sostenible

Consumimos

Consumo responsable

 

Medusa Jones

 
JOCS

Neteja el riu

Juga a reciclar 1

Juga a reciclar 2

Juega a reciclar 1

Juega a reciclar 2

Hora de reciclar

Classifica-ho

Separa y clasifica

       

No tirem ampolles

Joc de la paperera

Joc del soroll

El joc d'en Doll

Vamos a reciclar

Recoge...