Estadística, gràfiques, probabilitat i atzar

pàg. 5

 
PROBABILITAT I ATZAR

Azar, probabilidad

 

 

 

 

Juegos:ejercicios azar

Determinista o azar

¿Azar-determinismo?

Azar, determinismo 1

Azar, determinismo 2

Azar, determinismo 3

 

Experimento aleatorio

Azar: cara o cruz

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcula quien ganarà