Estadística, gràfiques, probabilitat i atzar

pàg. 4

 
PROBABILITAT I ATZAR

Probabilidad 1

Probabilidad 1

Probabilidad 2

Probabilidad 3

Probabilidad 4

Probabilidad 6

Probabilidad 7

Probabilidad 8

Probabilidad 9

 

 

 

Atzar i probabilitat

Azar y probabilidad 1

Azar y probabilidad 2

 

Posibles y probables

Probabilidad y estad.

 

 

Probability 1

Probability 2

Simple probability