Estadística, gràfiques, probabilitat i atzar

pàg. 2

 
RECOLLIDA DE DADES - INTERPRETACIÓ

Recogida de datos 1

Recogida de datos 2

 

Tratamiento de datos

 

 

Interpreta gráficas 1

Interpreta gráficas 2

Interpreta gráficas 3

Interpreta gráficas 4

Interpreta gráficas 5

Interpreta gráficas 6

Interpreta datos 7

Interpreta gráficas 8

 

 

 

Busca los datos

Pirámide población

 

 

Interpreta datos

Trabaja con datos