Sumes

pàg 4

     
EXERCICIS DE SUMES I RESTES

Sumes i restes 1

Sumas y restas 2

Sumes i restes 3

Suma o resta 4

Suma i resta 5

Suma y resta 6

Suma y resta 7

Suma y resta 8

Suma, resta daus

Suma, resta dados

Suma/resta..x+1=6

Problemas

JOCS PER A PRACTICAR LA SUMA -I-

Fes sumes 1

Haz sumas 2

Fes sumes 3

Fes sumes 4

Fes sumes 5

Fes sumes 6

Fes sumes 7

Haz sumas 8

Haz sumas 9

Fes sumes 10

Fes sumes 11

Fes sumes 12

Fes sumes 13

Fes sumes 14

Fes sumes 15

Fes sumes 16

Haz sumas 17