Potències i arrels

Pàg. 1

     
POTÈNCIES

Potències 1

Potencias 2

Potencias 3

Potencias 4

Potencias 5

Potencias 6

Potencias 7

 

Cursa de potències

 

Resuelve problemas

Factores al tren

Potencias base 10 I

Potencias base 10 II

Potencias base 10 III

Potencias base 10 IV

 

Notación científica

Quadrat i cub

Cuadrado y cubo

Números al cuadrado

Números al cubo

 

Potencias: ejercicios