Números enters

pàg: 1

           
ELS NOMBRES ENTERS

Números enteros 1

Números enteros 2

Números enteros 3

Números enteros 4

Números enteros 5

Números enteros 6

Números enteros 7

Números enteros 8

Números enteros 9

 

Ordena en la recta

Probl. de ascensores

Serie núm. enteros 1

Serie núm. enteros 2

Serie núm. enteros 3

Serie núm. enteros 4

Serie núm. enteros 5

Serie núm. enteros 6

Suma enters

Suma 2 que den...

 

 

Multiplica enters

Pirámide de enteros