Decimals

pàg: 1

     
LLEGIR I ESCRIURE - DESCOMPOSAR - SITUAR A LA RECTA NUMÉRICA

Números decimales 1

Números decimales 2

Números decimales 3

Números decimales 4

Números decimales 5

Números decimales 6

Unidades decimales

Relaciona 1

Relaciona 2

Parte decimal, entera

Escribir decimales1

Escribir decimales 2

¿Cómo se lee?

Leer y escribir

Decimals en el regle

Decimales y la recta 1

Decimales y la recta 2

Decimales y la recta 3

Descomposa...1

Descomposa...2

Descomposa...3

Descomposa...4

Descomposa...5

Descomposa...6