Fraccions

pag. 5

FRACCIONS I DECIMALS - NOMBRES MIXTES

Fracción y decimal 1

Fracció y decimal 2

Fracción y decimal 3

Fracción y decimal 4

Fracción y decimal 5

Fracción y decimal 6

Fracción y decimal 7

Fracción y decimal 8

Fracción y decimal 9

Fracció i decimal 10

 

 

FRACCIONS, DECIMALS i % - MIXTA - IMPROPIA

Fraction,dec. %1

Fraction,dec.% 2

Fracción,dec.%3

 

Fracción, % 1

Fracción, % 2

Fracción, núm. mixto

Improper fractions

Propia, impropia 1

Propia, impropia 2