Fraccions

pàg. 4

FRACCIÓ D'UN NÚMERO - ORDENA - COMPARA -COMÚ DENOMINADOR

Parts d'un nombre

Fracción de número 1

Fracción de número 2

Fracción de número 3

 

 

Ordenar fracciones

Ordena 1

Ordena 2

Ordena 3

Ordena 4

Ordena 5

Ordena 6

Compara 1

Compara 2

Compara 3

Compara 4

Compara y ordena

C. denominador 1

C. denominador 2

C. denominador 3

C. denominador 4

C. denominador 5