Fraccions

pag. 4

 
FRACCIONS I DECIMALS - NOMBRES MIXTES

Fracción y decimal 1

Fracció y decimal 2

Fracción y decimal 3

Fracción y decimal 4

Fracción y decimal 5

Fracción y decimal 6

Fraction,decimal, %1

Fraction,decimal,% 2

Fracción, %

Fracción, núm. mixto

Propias ,impropias 1

Propias, impropias 2

FRACCIONS EQUIVALENTS - COMÚ DENOMINADOR

Equivalents 1

Equivalents 2

Equivalentes 3

Equivalentes 4

Equivalentes 5

Equivalentes 6

Equivalent fractions

Busca l'equivalent 1

Busca l'equivalent 2

Razón equivalencia

Sumas, equivalencias

Comú denominador