DIVISIONS

pàg 1

   
LA DIVISIÓ - CONCEPTES - EXERCICIS

Ejercicios previos

La división 1

La división 2

La división 3

La división 4

La división 6

A partes iguales

Reparte

Divideix entre 2,3,4...

Divide entre 2,3,4,..

En la vida diaria

Ejercita la división

Omple els vagons

Reparte en vagones

Quants en toquen?

A cada uno le tocan...

 

 

 

Marca la xifra

Marca la cifra

Practica la división 1

Practica la división 2

 

Exacta e inexacta