DIVISIONS

pàg 1

   
LA DIVISIÓ - CONCEPTES - EXERCICIS

Ejercicios previos

A partes iguales

Mitad, cuarto, tercio

 

Completa la división 1

Completa la división 2

La división 1

La división 2

La división 3

La división 4

La división 5

La división 6

Divideix entre 2,3,4...

Divide entre 2,3,4,..

Ejercita la división

 

Practica la división 1

Practica la división 2

Omple els vagons

Reparte en vagones

Quants en toquen?

A cada uno le tocan...

Marca la xifra

Marca la cifra