He revisat els links trencats. Ara funcionen ja bé.